Program

Jak pracujemy?

W pracy z dziećmi bazujemy na ich naturalnej ciekawości świata i pogłębiamy ją, odpowiadamy na pytania stawiane przez dzieci. Organizujemy różnorodne projekty, które umożliwiają im rozwój wiedzy i umiejętności, a także kształtowanie charakteru i rozwój zainteresowań.

Uczniowie nabywają umiejętności w praktyce realizując swoje pomysły, tworząc prezentacje, biorąc udział w ćwiczeniach praktycznych i grach dydaktycznych. By nauka nie była nudna prowadzimy eksperymenty i doświadczenia, działania terenowe, wykorzystujemy dramę, pracę w grupie i wiele innych form pracy.

Nasi uczniowie mają stały kontakt z przyrodą. Wspólnie sadzimy i doglądamy rośliny, obserwujemy zwierzęta wokół szkoły, a także prowadzimy własną hodowlę. W naszej szkole mieszka rak, patyczaki i larwy drewnojadów.

W klasach młodszych nie stawiamy stopni. Korzystając z elementów Oceniania Kształtującego umożliwiamy uczniom dokonywanie samooceny i oceny koleżeńskiej. Dajemy im jasne kryteria tego, na co będziemy zwracać uwagę przy ich pracach (NaCoBeZu) i podkreślamy dobrze wykonane zadania, nie koncentrując się na negatywach.

Dwujęzyczność

Opieramy się na metodzie zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL).

Jest to takie podejście do edukacji dwujęzycznej, w którym wybrane treści programowe przedstawia się uczniom w języku obcym (w naszej szkole – francuskim). Dzięki temu dzieci traktują ten język jako naturalne narzędzie komunikacji.

Nadrzędnym celem pozostaje stymulacja wszechstronnego rozwoju ucznia – niezależnie od treści, które są mu przekazywane w klasach I –III. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera nie tylko to, czego dziecko się uczy, lecz także to, jak jest zorganizowany proces dydaktyczny.

Zajęcia obowiązkowe

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzimy w czterech blokach: humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym, językowym i sportowym.

Blok humanistyczny: język polski, elementy historii i wiedzy o społeczeństwie, plastyka, muzyka, etyka (nieobowiązkowa, deklarowana), religia (nieobowiązkowa, deklarowana)

W ramach bloku humanistycznego realizujemy programy, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę i kompetencje intelektualne (wykraczające poza podstawę programowe i podręczniki), lecz także kompetencje komunikacyjne, emocjonalne i społeczne.

Blok matematyczno-przyrodniczy: matematyka, przyroda, zajęcia komputerowe

Uczymy poprzez działanie, operowanie materiałem, manipulowanie nim, a wiedzę wykorzystujemy w praktyce.

Uczymy w taki sposób, aby wspierać dzieci, towarzyszyć im w poszukiwaniu, odnajdywaniu, odkrywaniu rozwiązań, a nie przekazywać im gotowe reguły czy treści.

Uczymy polisensorycznie i szanujemy różne sposoby pracy.

Blok językowy:

  • język francuski
  • język angielski (poziom podstawowy lub zaawansowany)
  • język hiszpański (klasy IV-VIII)

Zwiększona liczba lekcji języka obcego (10 lekcji w tygodniu) daje gwarancję opanowania go w stopniu wystarczającym do płynnej komunikacji. W programie oprócz praktycznej nauki języka francuskiego kładziemy silny nacisk na zajęcia z cywilizacji i kultury francuskiej. W językach obcych prowadzimy także zajęcia z literatury, przyrody i innych dziedzin, wykraczające poza treści z podstawy programowej.

Blok sportowy: wychowanie fizyczne

Codzienne zajęcia sportowe pozwalają naszym uczniom na aktywność fizyczną w wielu jej formach: sporty zespołowe, sporty walki, taniec, artystyczne formy ruchu, sporty precyzyjne i inne. W ramach bloku sportowego organizujemy lekcje gry w szachy oraz, raz w tygodniu, zajęcia na kortach tenisowych.

Zajęcia dodatkowe

M biologia

Cykl aktywnych zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej.

Przykładowe tematy zajęć:

  • Bakterie kontra wirusy – nasi wrogowie czy przyjaciele? Komórkowa budowa organizmów. Wykonywanie prostych preparatów mikroskopowych
  • Tajemnice ludzkiego ciała: Wdech, wydech – budujemy ruchomy model płuc.
  • Akweny w Polsce i ich mali mieszkańcy. Cykl życiowy żaby

Instruktorka: Paulina Organiściak Absolwentka biologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, od kilku lat edukator przyrodniczy w Łazienkach Królewskich, Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie; wielbicielka zwierząt (wyznawczyni zasady: im zwierzęta „dziwniejsze”, tym ciekawsze).

Matplaneta

Nasze zajęcia to spotkania matematyką i logiką prowadzone metodą twórczego rozwiązywania problemów na podstawie programów Math Circle z Uniwersytetu Harvarda w USA. Wyeliminowaliśmy presję czasu i konkurencji, w zamian zaproponowaliśmy dzieciom zagadnienia z obszarów matematyki, które nie są przerabiane (lub jest to robione w sposób niewystarczający) w szkołach.

Zajęcia zaczynają się od zadania praktycznego problemu, na który odpowiedź może dać matematyka. Problem analizowany jest w grupie , a dzieci same dochodzą do sposobu rozwiązania go. Każde dziecko ma prawo wypowiedzieć się i szukać własnej drogi dojścia do rozwiązania. Prowadzący zajęcia jest mentorem, który ma zadanie kierować myśli dzieci w odpowiednim kierunku, ale nie podpowiadać gotowych schematów rozwiązania i wyniku. Każdy jest wysłuchany, bo przede wszystkim liczy się proces myślowy. Są to zajęcia dla dzieci z pasją, które będą mogły rozwijać swoje zainteresowania w kierunku matematyki oraz dla dzieci, które są znużone bądź zniechęcone ‘szkolną’ matematyką i tradycyjnym formami nauczania i chcą odnaleźć się z powrotem w tej dziedzinie przy wykorzystaniu nowatorskich rozwiązań. Nasz program jest elastyczny – umożliwia dostosowanie do poziomu zaangażowania i zaawansowania dzieci, jak również wybór obszarów matematyki zgodnie z zainteresowaniem dzieci. Rodzice dzieci otrzymują bieżące informacji o postępach dzieci i wspólnie myślimy o możliwych formach wsparcia dzieci utalentowanych, pragnących rozwijać swoje zainteresowania. Na zajęciach z matematyki dzieci mają do dyspozycji nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie jak tablice multimedialne i programy, współczesną literaturę itd.

Flamenco

Flamenco to coś więcej niż taniec. Jest to zjawisko kulturowe, które obejmuje zarówno taniec, śpiew, jak i gitarę. Nie można dobrze tańczyć flamenco, jeśli nie rozumie się muzyki i nie potrafi się współpracować ze śpiewakiem. Na zajęciach oprócz prawidłowej postawy, ruchu rąk oraz wybijania rytmu nogami (co jest nieodłącznym elementem tańca i niejako wizytówką flamenco) będziemy poznawać rytm, jak wyczuć go w gitarze, jak wybijać rytm rękoma, będziemy uczyć się jak poprzez ruch opowiadać o sobie, o otaczającym nas świecie i o tym jak go postrzegamy.

Instruktorka: Patrycja Forster Patrycja Forster flamenco zajmuje się od 10 lat. Szkoliła się na cyklicznych warsztatach u wybitnych tancerzy flamenco z Hiszpanii, takich jak: Yasaray Rodriguez, Leonor Leal, Vicky Barea, Antonio de Veronica, Elvira Gutierrez Pelayo oraz Diaa Eddin Homsy. Z polskich tancerek ceni sobie najbardziej Nadię Mazur i Martę Dębską i pod ich okiem nadal poszerza swój warsztat. Jest jedną z tancerek Teatru Tańca FlamencoArte Nadii Mazur. W ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 tańczyła w widowisku „Hiszpańska noc z Carmen Zarzuela Show” razem z kilkusetosobową grupą artystów.

Judo

Chociaż judo zawiera w sobie elementy pozwalające słabemu pokonanie silnego, to nie ma ono nic wspólnego z magią i nie polega na sztuczkach. W rzeczywistości jest to sport z jasnymi zasadami, oparty na standardowych japońskich metodach walki gołymi rękoma. Judo to rodzaj zapasów w ubraniu, gdzie wymagany jest specjalny strój, potrzebny również przy treningu. Sport ten mogą uprawiać wszyscy bez względu na płeć. Nie istnieją żadne sekretne skróty potrzebne do osiągnięcia biegłości w judo, a postęp zależy jedynie od systematycznej pracy ucznia i instruktora. Chociaż judo wywodzi się z japońskiej sztuki walki ju-jitsu, obecnie przybrało jednak sportowy charakter. Miejsce przeciwników zajęli konkurenci, a wykorzystanie technik judo poza matami jest zabronione. We wstępnym etapie treningu judo wykorzystuje się gry i zabawy, które – jak wiemy – wywierają znaczny wpływ na sprawność ruchową i lepsze przyswajanie techniki. Dzięki temu wprowadza się radosny nastrój i zapewnia uczestnikom dobre samopoczucie. Zajęcia są atrakcyjne, motywują i wyzwalają chęć motywacji, kształtują samodyscyplinę, jak również wyrabiają dodatnie cechy charakteru, oraz umiejętności zespołowego współzawodnictwa.

Instruktor: Marcin Przeździecki Pomysłodawca, założyciel, prezes, a przede wszystkim – jak sam o sobie mówi – aktywny i uwielbiający swoją pracę trener Klubu Kuma Judo. Absolwent Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Wieloletni zawodnik i wychowanek klubu AWF Warszawa.

Design „Kto to widział?”

Nietypowe zajęcia plastyczne z elementami historii sztuki.

Zabieramy dzieci na wycieczkę po sztuce, spotkamy się z najwybitniejszymi artystami dzięki możliwości przemieszczania się w czasie. Przed nami wiele godzin twórczej zabawy : dorysujemy uśmiech Monie Lizie, zrobimy collage w stylu Matissa i zabierzemy linię na spacer.

Prowadząca: Agnieszka Malmon

Jest ilustratorką książek dla dzieci m.in. „Bajek filozoficznych” (Wyd. Muchomor), a także scenografką. Prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci we współpracy z Muzeum Plakatu w Wilanowie.

 

Programy i projekty

Ogólnopolskie i międzynarodowe programy i projekty, w których obecnie uczestniczy szkoła:

Akcja UNICEF Wszystkie kolory świata – akcja obejmująca różne przedsięwzięcia o charakterze wolontariackim na rzecz dzieci z biednych krajów, w tym szycie laleczek przedstawiających mieszkańców różnych stron świata

Porcja pozytywnej energii – program mający na celu zapoznanie dzieci z zasadami zdrowego żywienia oraz stopniowe wdrażanie w praktyce reguł zdrowego, zbilansowanego odżywiania się

eTwinning – program umożliwiający wspólną realizację projektów obcojęzycznych i wymianę korespondencji przez uczniów i nauczycieli ze szkół z całej Europy

Akcje o charakterze humanitarnym i wolontariackim, np. szycie posłań dla zwierząt i zbiórka pieniędzy na rzecz schroniska Azyl Pod Psim Aniołem.

Przedszkole i Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Trampoline 2016. Kopiowanie zabronione