Program

O nas

Przedszkole polsko- francuskie Trampoline znajduje się w kameralnej części Saskiej Kępy w Warszawie. Nasza siedziba to duży przedwojenny dom z ogrodem przy ul.Poselskiej 5. Placówka istnieje od 2001 roku.

W roku 2004 przedszkole odznaczone zostało tytułem European Language Label za nowatorskie metody nauczania języków obcych. Założycielka przedszkola jest współautorką Europejskiego Portfolio Językowego dla przedszkoli.

Przedszkole Trampoline jest placówką czteroodziałową:

Maluszki (TPS -Toute Petite Section): 2-latki
Maluchy (PS – Petite Section): 3-latki
Średniaki (MS – Moyenne Section): 4- latki
Starszaki (GS – Grande Section): 5 i 6- latki

Dwujęzyczność

Jesteśmy placówką, której program nauczania kładzie akcent na naukę języka francuskiego od jak najwcześniejszego wieku oraz na wielobiegunowy, zindywidualizowany rozwój dziecka. Uczymy metodą UPUL – «une personne, une langue» (z ang. „one person, one language”). W Trampoline, podobnie jak w rodzinie dwujęzycznej, dzieci przebywają i uczą się w otoczeniu dwóch nauczycieli – francuskojęzycznego native’a i polskojęzycznego nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Dzięki fenomenalnej w tym wieku umiejętności przyswajania nowych dźwięków, dzieci uczą się języka obcego w sposób naturalny i bez wysiłku. W nauczaniu języka francuskiego w grupach wiekowych 4-5-6 wykorzystujemy francuską metodę Taoki, wydawnictwa Istra. Wprowadzenie do czytania realizujemy zgodnie z programem wydawnictwa Retz: Syllabozoo.

Program

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Program wychowania przedszkolnego, na którego podstawie pracujemy, oparty jest na holistycznej koncepcji rozwoju dziecka. Obejmuje wszystkie obszary rozwoju – poznawczy, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Działania nauczyciela opierają się i skupiają wokół naturalnej ciekawości dziecka – jego zainteresowaniach, motywacjach do działania, skłonnościach do odkrywania i przekształcania otoczenia. Organizacja zajęć sprzyja wspieraniu dążeń do aranżowania przestrzeni przedszkolnej i zajęć w celu maksymalnego wykorzystania polisensorycznych umiejętności dzieci i potrzeby wielozmysłowego poznawania otaczającej rzeczywistości. Rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy przenikają się i warunkują wzajemnie. Program ukierunkowany jest na rozwój umiejętności i kompetencji równolegle dzieci i nauczycieli. Dzięki temu w symbiozie obie strony procesu dydaktyczno-wychowawczego elastycznie i kompetentnie dostosowują zajęcia do wymogów dynamicznie rozwijającego się świata.

Projekty międzynarodowe

International Kindergarten, to innowacyjny, cykliczny projekt edukacyjny organizacji AIESEC Warszawa. Idea polega na realizacji dwutygodniowych warsztatówprowadzonych przez studentów z różnych stron świata, np. z Indonezji, Chin, Kanady. Ich głównym zadaniem jest bezpośrednie zapoznanie dzieci z różnorodnością kulturową oraz uczenie dzieci już od najmłodszych lat tolerancji w stosunku do innych narodowości.

Współpraca na płaszczyźnie programu Comenius z Lycée le Puits de l’Aune, Feurs we Francji. W ramach przedsięwzięcia gościmy licealistów z Fleurs, którzy przez miesiąc asystują native speakerom i współtworzą z nimi projekty dotyczące kultury Francji.

Przedszkole i Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Trampoline 2016. Kopiowanie zabronione