Program

O nas

Przedszkole polsko- francuskie Trampoline znajduje się w kameralnej części Saskiej Kępy w Warszawie. Nasza siedziba to duży przedwojenny dom z ogrodem przy ul.Poselskiej 5. Placówka istnieje od 2001 roku.

W roku 2004 przedszkole odznaczone zostało tytułem European Language Label za nowatorskie metody nauczania języków obcych. Założycielka przedszkola jest współautorką Europejskiego Portfolio Językowego dla przedszkoli.

Przedszkole Trampoline jest placówką czteroodziałową:

Maluszki (TPS -Toute Petite Section): 2-latki
Maluchy (PS – Petite Section): 3-latki
Średniaki (MS – Moyenne Section): 4- latki
Starszaki (GS – Grande Section): 5 i 6- latki

Dwujęzyczność

Jesteśmy placówką, której program nauczania kładzie akcent na naukę języka francuskiego od jak najwcześniejszego wieku oraz na wielobiegunowy, zindywidualizowany rozwój dziecka. Uczymy metodą UPUL – «une personne, une langue» (z ang. „one person, one language”). W Trampoline, podobnie jak w rodzinie dwujęzycznej, dzieci przebywają i uczą się w otoczeniu dwóch nauczycieli – francuskojęzycznego native’a i polskojęzycznego nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Dzięki fenomenalnej w tym wieku umiejętności przyswajania nowych dźwięków, dzieci uczą się języka obcego w sposób naturalny i bez wysiłku. W nauczaniu języka francuskiego w grupach wiekowych 4-5-6 wykorzystujemy francuską metodę Taoki, wydawnictwa Istra. Wprowadzenie do czytania realizujemy zgodnie z programem wydawnictwa Retz: Syllabozoo.

Program

Przedszkole Trampoline pracuje według dwujęzycznego programu nauczania zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. W roku szkolnym 2014/15 realizujemy program nagrodzony przez MEN jako najlepszy program wychowania przedszkolnego „Ku dziecku” B.Bilewicz-Kuźni, T.Paczewskiej oraz „Zanim będę uczniem” E.Tokarskiej i J.Kopały.

Programy te wzbogacamy o autorski program edukacji matematycznej „Mały Matematyk”, a także innowacyjne metody nauczania:
„Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej,
„Odimienna metoda nauki czytania” Ireny Majchrzak,
„Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.

 

4 GODZINY ZAJĘĆ W JĘZYKU POLSKIM
(REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ)
4 GODZINY ZAJĘĆ Z NAUCZYCIELEM FRANCUSKIM
(NATIVE SPEAKEREM)

 

50 % czasu w przedszkolu, dzieci spędzają w towarzystwie native speakera.

UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PRZEZ DZIECKO W PRZEDSZKOLU TRAMPOLINE:

– staję się samodzielny,
– poznaję i odkrywam siebie.
– rozwijam swoje umiejętności językowe
– jestem kreatywny
– poznaję rówieśników i mam przyjaciół
– uczę się przez ruch
– poznaję litery

W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO, WSZYSTKIE NASZE DZIECI UCZESTNICZĄ W ZAJĘCIACH:

PLASTYCZNYCH

prowadzonych przez Panią Martę Pokorską-Wiśniewską, dyplomowaną artystkę-plastyczkę, absolwentkę warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

RYTMICZNO-MUZYCZNYCH

prowadzonych przez Panią Renatę Szczypior absolwentkę Akademii Muzycznej w Warszawie, śpiewaczkę w Chórze Opery Kameralnej, kompozytorkę, doradcę w zakresie metodyki nauczania rytmiki w Wyd.Nowa era.

Przedszkole prowadzi badania przesiewowe w zakresie logopedii. Dzieci ze zdiagnozowanymi problemami uczestniczą w zajęciach organizowanych na terenie przedszkola. Są to zajęcia dodatkowe i odpłatne. O wszystkich badaniach informujemy rodziców i występujemy o zgodę na ich przeprowadzenie.

Projekty międzynarodowe

International Kindergarten, to innowacyjny, cykliczny projekt edukacyjny organizacji AIESEC Warszawa. Idea polega na realizacji dwutygodniowych warsztatówprowadzonych przez studentów z różnych stron świata, np. z Indonezji, Chin, Kanady. Ich głównym zadaniem jest bezpośrednie zapoznanie dzieci z różnorodnością kulturową oraz uczenie dzieci już od najmłodszych lat tolerancji w stosunku do innych narodowości.

Współpraca na płaszczyźnie programu Comenius z Lycée le Puits de l’Aune, Feurs we Francji. W ramach przedsięwzięcia gościmy licealistów z Fleurs, którzy przez miesiąc asystują native speakerom i współtworzą z nimi projekty dotyczące kultury Francji.

Przedszkole i Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Trampoline 2016. Kopiowanie zabronione