Cennik

OPŁATY PODSTAWOWE

Wpisowe
(jednorazowa opłata na wszystkie lata edukacji w szkole) – 2500zł

Czesne
1900 zł – klasy 0-III
2100 zł – klasy IV-VIII

Czesne w okresie wakacyjnym
1400 zł/m-c

Przedszkole i Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Trampoline 2016. Kopiowanie zabronione