Rekrutacja

ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI


  Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Kl. 0-I

17.01.2019 / czwartek, godz. 17:30 /
Spotkanie informacyjne
Prezentacja oferty edukacyjnej, spotkanie z dyrektorem, możliwość obejrzenia szkoły
i umówienia się na rozmowę rekrutacyjną rodziców z dyrektorem

18.01.2019 – 20.02. 2019
Spotkania indywidualne

Na indywidualne spotkanie rekrutacyjne zapraszamy rodziców
z wypełnioną ankietą dziecka oraz opinią o dziecku z przedszkola.

21.02.2019 / czwartek, w godz. 9-13 /
„Dzień w Szkole Trampoline”
Dzieci biorące udział w rekrutacji
zapraszamy na zorganizowane specjalnie dla nich
zajęcia w naszej szkole. Spotkanie będzie miało na celu sprawdzenie
„gotowości szkolnej”, znajomości języka francuskiego
oraz obserwacji przyszłego ucznia w środowisku szkolnym wśród rówieśników.
21.02.2019 jest również ostatecznym terminem
dostarczenia ankiety oraz opinii o dziecku z przedszkola.

28.02. 2019
Wynik rekrutacji  

Szkoła poinformuje Państwa o wynikach rekrutacji i zaprosi rodziców
przyjętych uczniów do podpisania umowy o nauczanie w kl. 1 lub w kl.0.

 

28.02. 2019 15.03.2019 / piątek, godz. 10:00 /
Podpisywanie umów o nauczanie oraz wpłata wpisowego.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Drugi etap edukacyjny / kl. IV- VIII

28.03.2019 / czwartek, godz. 17:30 /
Spotkanie informacyjne

Prezentacja oferty edukacyjnej, spotkanie z dyrektorem
oraz nauczycielami konkretnych przedmiotów.
Możliwość obejrzenia szkoły,  umówienia się
na rozmowę rekrutacyjną rodziców z dyrekcją
oraz na dzień próbny w szkole dla przyszłego ucznia.

Nabór do klas 0-8 warunkuje:
– udział ucznia w dniu rekrutacyjnym,
– rozmowa rodziców z Dyrektorem Szkoły,
– opinia z przedszkola (kl. 0-1),
– świadectwo szkolne (kl. 2-8),
– w szczególnych przypadkach opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– podpisanie umowy szkolnej i wpłata wpisowego. 

 

Przedszkole i Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Trampoline 2016. Kopiowanie zabronione