Rekrutacja

ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI

PROCEDURA REKRUTACJI do kl. 0/1 na rok szkolny 2021/2022

  • Zgłoszenie dziecka przez rodziców w sekretariacie szkoły poprzez wypełnienie Kwestionariusza Osobowego Ucznia oraz wniesienie opłaty rekrutacynej.
  • Dzień próbny – obserwacaja kandydata podczas zajęć szkolnych prowadzonych przez wychowawcę, nauczycieli oraz pedagoga/psychologa. Po dniu próbnym dyrekcja szkoły podejmie decyzję o zaproszeniu rodziców z dzieckiem na spotkanie rekrutacyjne z Dyrektorem Szkoły.
  • Spotkanie dziecka i rodziców z Dyrektorem szkoły, majęca na celu omówienie zasad współpracy ze szkołą. W spotkaniu mogą również brać udział pedagog/psycholog szkolny i nauczyciel. Celem rozmowy jest ustalenie poziomu kompetencji społecznych, poznawczych i emocjonalnych dziecka. Podczas spotkania przedstawiamy wizję naszej szkoły, wartości, najważniejsze informacje, a także odpowiadamy na pytania rodziców.

     Finalny krok stanowi decyzja Dyrektora Szkoły i w przypadku przyjęcia – podpisanie umowy i spełnienie przez rodziców wszystkich wymagań w niej zawartych. Zgodnie ze Statutem Szkoły, na każdym etapie rekrutacji Dyrektor Szkoły może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły bez podania przyczyny. Od decyzji dyrektora szkoły nie ma odwołania.

Rekrutacja w naszej szkole prowadzona jest przez cały  rok  szkolny do wszystkich klas w zależności od wolnych miejsc.

Prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania informacyjnego oraz dnia próbnego w szkole.

Nabór do klas 0-8 warunkuje:
– udział ucznia w dniu rekrutacyjnym,
– rozmowa rodziców z Dyrektorem Szkoły,
– opinia z przedszkola (kl. 0-1),
– świadectwo szkolne (kl. 2-8),
– w szczególnych przypadkach opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– podpisanie umowy szkolnej i wpłata wpisowego. 

Przedszkole i Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Trampoline 2016. Kopiowanie zabronione