Rekrutacja

ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI

PROCEDURA REKRUTACJI do kl. 1 na rok szkolny 2024/2025

1.  do 19.01.2024
Zgłoszenie dziecka do procesu rekrutacyjnego
– wypełnienie Kwestionariusza.
Proszę kliknąć:  Kwestionariusz rekrutacyjny
– dostarczenie opinii o dziecku z przedszkola
– wniesienie opłaty rekrutacyjnej (350 zł)
Szkoła Trampoline
BANK Śląski ING: 52 1050 1025 1000 0090 3065 6764

2.  Dzień próbny – obserwacja kandydata podczas zajęć szkolnych
prowadzonych przez wychowawcę, nauczycieli oraz pedagoga/psychologa.
Termin: 06.02.2024 r. (w godz. 9-12).

3. 08.02.2024 r.
Wyniki rekrutacji

4. do 16.02.2024
Podpisywanie umów o nauczanie oraz wpłata wpisowego (Ujęta zostaje
opłata rekrutacyjna czyli 2500 zł – 350 zł = 2 150 zł)

Przedszkole i Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Trampoline 2016. Kopiowanie zabronione