Rekrutacja

ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI

PROCEDURA REKRUTACJI do kl. 1 na rok szkolny 2024/2025

1. Zgłoszenie dziecka przez rodziców w sekretariacie szkoły poprzez
wypełnienie Kwestionariusza Osobowego Ucznia (zapraszamy do kontaktu
telefonicznego 730 170 175 / i mailowego szkola@trampoline.edu.pl

2. Spotkanie rodziców podczas dnia otwartego z Dyrektorem szkoły, mające na celu omówienie zasad współpracy ze szkołą.
Podczas spotkania przedstawiamy wizję naszej szkoły, wartości,
najważniejsze informacje, a także odpowiadamy na pytania rodziców.

Termin spotkania 9.12.2023 o godzinie 11:00

3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej (350 zł) Termin: do 19.01.2024 r.

4. Dzień próbny – obserwacja kandydata podczas zajęć szkolnych
prowadzonych przez wychowawcę, nauczycieli oraz pedagoga/psychologa.
Termin: 06.02.2024 r. (w godz. 9-12).

      5. Dostarczenie opinii o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu wraz z kwestionariuszem na temat dziecka: Kwestionariusz rekrutacyjny

6. Finalny krok stanowi decyzja Dyrektora Szkoły i w przypadku przyjęcia
– podpisanie umowy i spełnienie przez rodziców wszystkich wymagań w niej zawartych.
Zgodnie ze Statutem Szkoły, na każdym etapie rekrutacji
Dyrektor Szkoły może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły bez podania
przyczyny. Od decyzji dyrektora szkoły nie ma odwołania.

Termin podania informacji o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka: 08.02.2024r.

Termin podpisania umów, wpłacenia wpisowego: do 16.02.2024 r.

Przedszkole i Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Trampoline 2016. Kopiowanie zabronione