Rekrutacja

ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI


Rekrutacja w naszej szkole prowadzona jest przez cały  rok  szkolny do wszystkich klas w zależności od wolnych miejsc.

Prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania informacyjnego oraz dnia próbnego w szkole.

Nabór do klas 0-8 warunkuje:
– udział ucznia w dniu rekrutacyjnym,
– rozmowa rodziców z Dyrektorem Szkoły,
– opinia z przedszkola (kl. 0-1),
– świadectwo szkolne (kl. 2-8),
– w szczególnych przypadkach opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– podpisanie umowy szkolnej i wpłata wpisowego. 

 

Przedszkole i Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Trampoline 2016. Kopiowanie zabronione