O nas

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Trampoline jest placówką realizującą polską podstawę programową
o rozszerzonym programie nauczania języka francuskiego.

Współcześnie nauczanie języków obcych w szkole podstawowej wydaje się kwestią strategiczną dla przyszłości naszych dzieci.

Oprócz języka francuskiego (10 godz. tygodniowo) oferujemy również naukę języka angielskiego (3 godzin. tygodniowo)
i hiszpańskiego (kl. VII-VIII). 
Korzyści płynące z wielojęzykowego nauczania potwierdzają liczne badania naukowe, z których wynika, że:

 • dwujęzyczność pomaga rozwijać koncentrację i pamięć,
 • dwujęzyczność zwiększa kreatywność,
 • dwujęzyczność to otwartość na świat,
 • dwujęzyczni uczniowie osiągają lepsze wyniki
  w zakresie planowania i rozwiązywania problemów.

CO NAS WYRÓŻNIA

 • Brak dzwonków. W klasach 0-III uczniowie pracują
  w blokach tematycznych zastępujących tradycyjne, 45-minutowe lekcje
  .
 • Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne metody dydaktyczne wykłady, dyskusje,
  pracę w zespole, badania terenowe, gry i zabawy dydaktyczne.
 • W pracy edukacyjnej wykorzystujemy otoczenie naszej szkoły. Odwiedzamy pobliskie instytucje,
  a także pogłębiamy wiedzę o otaczającej nas przyrodzie.
 • Dbamy o obcowanie naszych uczniów z kulturą wysoką, wychowujemy ich na ludzi
  wrażliwych na piękno, sztukę i historię; bywamy w teatrach, muzeach i na koncertach, i sami organizujemy je w szkole.
 • Stosujemy staroświecką zasadę: „w zdrowym ciele – zdrowy duch”, dlatego codziennie prowadzimy zajęcia sportowe.
  Jak najwięcej czasu spędzamy poza budynkiem szkolnym. W ramach świetlicy, długiej przerwy,
  zajęć z w-f dzieci wychodzą na zewnątrz.
 • Dysponujemy dobrze wyposażoną biblioteką szkolną
  (współpracujemy w tym zakresie z wydawnictwem Dwie Siostry, Tashka, La bouquin volant),
  rozwijamy zainteresowania czytelnicze naszych uczniów. Chcemy, aby zaprzyjaźnili się oni z książką,
  choćby dlatego, że znacznie ułatwi im to dalsze etapy edukacji.

 

HISTORIA

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Trampoline powstała 1 września 2015 roku.
Jej program jest kontynuacją programu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego w przedszkolu polsko- francuskim Trampoline, działającym od 2002 roku na Saskiej Kępie.

Właścicielkami szkoły są Joanna Rzyska – właścicielka przedszkola Trampoline i wydawnictwa Dwie Siostry, Jadwiga Kabut – wieloletni dyrektor przedszkola Trampoline, Anna Hendigary od wielu lat związana ze szkołą i przedszkolem Trampoline.

Ze szczególną dbałością podchodzimy do spraw związanych z kulturą osobistą i savoir–vivre’em.
Zależy nam, aby nasi uczniowie, a potem absolwenci byli postrzegani jako ludzie kulturalni, wrażliwi i obyci, umiejący nawiązywać życzliwe i przyjazne relacje z innymi.

Kadra pedagogiczna

Po szczegółowe informacje o nauczycielach zapraszamy tutaj: Nasza kadra

Wszystkie zajęcia w naszej szkole prowadzi wykwalifikowana kadra nauczycielska. Za edukację początkową (polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, komputerową) odpowiada nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia artystyczne powierzamy specjalistom w zakresie sztuki posiadającym przygotowanie pedagogiczne. Wychowanie fizyczne prowadzi nauczyciel z uprawnieniami instruktorskimi i doświadczeniem w pracy z dziećmi.
Nauczaniem języka francuskiego kierują doświadczeni native speakerzy.

W klasach IV-VIII uczą nauczyciele-przedmiotowcy mający duży dorobek dydaktyczny, umiejący rozbudzić pasję w uczniach, stawiający na nauczanie poprzez praktykę. Z kolei wybranych przedmiotów w języku francuskim będą uczyć mający uprawnienia do nauczania dwujęzycznego specjaliści w danej dziedzinie, którzy biegle posługują się językiem francuskim.

Specjaliści

Specjaliści zatrudnieni w naszej szkole kompleksowo pracują z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
Pomagają im oni zarówno rozwijać uzdolnienia, jak i pokonywać trudności edukacyjne.

Do dyspozycji dzieci, rodziców oraz nauczycieli są: pedagog szkolny, psycholog dziecięcy, logopeda i reedukator.

Organizacja

Prowadzimy zajęcia w klasach 0–VIII.
Oferujemy kameralne, maksymalnie 18-osobowe klasy
Zapewniamy uczniom opiekę przez 10 miesięcy w godzinach 8.00–17.00.
Zajęcia obowiązkowe odbywają się w godzinach 9.00–16.00.
Zapewniamy świetlicę w języku polskim w godzinach 8.00-9.00 i francuskim  w godzinach 16.00-17.00.
Zajęcia dodatkowe odbywają się codziennie po godzinie 16.00.

 

Posiłki

Uczniowie spożywają ciepłe posiłki w trakcie przerwy obiadowej. Obiady dostarcza firma cateringowa wybrana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców. Drugie śniadania są przez dzieci przynoszone z domu. W szkole przyjęta została zasada, że w śniadaniówkach nie mogą pojawiać się słodycze i inne, niezdrowe produkty.
Dzięki temu dbamy o rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych.

 

Przedszkole i Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Trampoline 2016. Kopiowanie zabronione