Comment nous enseignons

Philosophie de l'école

Nadrzędnym celem naszej szkoły jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania jego naturalnych predyspozycji i pogłębiania pasji. Nasza Szkoła jest kameralna, a klasy mogą liczyć maksymalnie 18 dzieci. Dzięki temu jesteśmy w stanie w sposób indywidualny podchodzić do potrzeb i wymagań każdego dziecka. Rozmiar szkoły zapewnia brak anonimowości i poczucie bezpieczeństwa nawet u najmłodszych uczniów. Rodzice z kolei mają gwarancję, że ich dziecko będzie dokładnie dopilnowane w swoim procesie nauczania i rozwoju emocjonalnego. Kierujemy się zasadą , że najważniejsze jest nauczanie poprzez działanie (learning by doing), które polega na bezpośrednim doświadczaniu nauczanych treści. W procesie nauczania korzystamy z metody projektu, która aktywizuje uczniów i sprawia, że czują się odpowiedzialni za przebieg nauczania. Dodatkową korzyścią jest nauka współpracy i krytycznego myślenia. Każdy przedmiot traktujemy poważnie, dlatego już od 1 klasy muzyki i sportu uczą wykwalifikowani specjaliści. Uważamy, że celem szkoły jest odkrycie w każdym dziecku jego indywidualnych predyspozycji i umożliwienie mu ich rozwijania.

Le bilinguisme

Nous nous basons sur une méthode d'apprentissage intégré des matières et des langues (CLIL). Il s’agit d’une approche de l’enseignement bilingue dans laquelle des contenus sélectionnés du programme sont présentés aux étudiants dans une langue étrangère (dans notre école il s'agit du français). Grâce à cela, les enfants traitent cette langue comme un outil de communication naturel. L'objectif primordial est de stimuler le développement global de l'étudiant, indépendamment du contenu qui lui est transmis. Dans ce contexte, non seulement ce que l'enfant apprend a une importance particulière, mais également la manière dont le processus didactique est organisé.

Programme d'études des classes 0, I-III, IV-VIII

span style="font-weight: 400;">L’enseignement est organisé par blocs thématiques. . L'enseignant qui dirige les cours détermine le temps de travail et les pauses en tenant compte   des besoins et des capacités des élèves. Dans les classes I à III, les blocs de cours obligatoires comprennent des matières telles que: enseignement en polonais - 16 heures par semaine enseignement en français - 10 heures par semaine (6 heures PNJF – enseignement du français par la pratique, 2 heures - culture et civilisation, 2 heures - atelier artistique) anglais - 3 heures musique - 1 heure arts plastiques - 1 heure cours d'informatique - 1 heure éducation physique - 5 heures (tennis, gymnastique générale et corrective, athlétisme, jeux d'équipe, acrobatie et arts martiaux) éthique / religion - 2 heures Dans les classes IV à VIII, dans le cadre des cours obligatoires, nous enseignons des matières telles que: langue polonaise - 5 heures par semaine langue française - 6 heures (PNJF – enseignement du français par la pratique) littérature française / en français / - 2 heures éthique / en français / - 2 heures anglais - 3 heures mathématiques et informatique / en anglais / - 2 heures langue espagnole - 2 heures (en classes VII-VIII) mathématiques - 4 heures histoire - 1 heure (en classe IV) et 2 heures (en classes V-VIII) connaissance de la société - 2 heures (en classe VIII) sciences naturelles - 2 heures (en classe IV) physique - 2 heures (en classes VII-VIII) chimie - 2 heures (en classes VII-VIII) biologie - 1 heure (en classes V-VII), 2 heures (en classe VIII) géographie - 1 heure (en classes V-VI, VIII), 2 heures (en classe VII) informatique - 1 heure éducation à la sécurité - 1 heure (en classe VIII) musique en français - 1 heure (en classes IV-VII) arts plastiques en français - 1 heure (en classes IV-VII) technologie - 1 heure (en classes IV-VI) éducation physique - 5 heures (tennis, gymnastique générale et gymnastique corrective, athlétisme, jeux d’équipe, éléments acrobatiques et arts martiaux) cours avec le tuteur - 1 heure éthique / religion - 2 heures orientation professionnelle - un minimum de 20 heures en classes VII-VIII

OCENIANIE

W naszej szkole w klasach 0-III stosujemy ocenianie kształtujące (zamiast ocen, nauczyciel dokonuje ewaluacji opisowej) dzięki czemu rodzice otrzymują systematycznie informację od wychowawcy i innych nauczycieli na temat wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych przez ucznia, wiedzą, jakie są jego mocne, a jakie słabe strony w zakresie edukacji z danego przedmiotu. W klasach IV-VIII wprowadzamy system mieszany. Polega na włączeniu tradycyjnego systemu ocen, przy czym oprócz stopni z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez ucznia na koniec półrocza rodzice otrzymują od nauczycieli szczegółowy opis dotyczący efektów kształcenia osiągniętych przez dziecko.

Les projets scolaires

Dans le cadre de nos activités principales, notre école participe à des projets divers et coopère avec de nombreux partenaires externes. Des informations détaillées sont disponibles dans l'onglet Projets / Partenaires.

Ecole Maternelle Trampoline et Ecole Primaire Bilingue Trampoline 2016. Reproduction interdite