Organizacja

  • Prowadzimy zajęcia w klasach 0–VIII.
  • Oferujemy kameralne, maksymalnie 18-osobowe klasy.
  • Zapewniamy uczniom opiekę przez 10 miesięcy w godzinach 8.00–17.00.
  • Zajęcia obowiązkowe odbywają się w godzinach 9.00–16.00.
  • Zapewniamy świetlicę w języku polskim i francuskim w godzinach 8.00-9.00 i 16.00-17.00.
  • Zajęcia dodatkowe odbywają się codziennie po godzinie 16.00.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Bloki: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy i językowy trwają po 90 minut, a blok sportowy – 60 minut. Nauczyciel prowadzący zajęcia sam ustala czas pracy i przerw, uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów. Poszczególne bloki oddzielone są od siebie 30-minutowymi przerwami: śniadaniową, obiadową i swobodną (wypoczynkową). Szczegółowy plan zajęć ustalamy do końca sierpnia i przedstawiamy rodzicom i uczniom wraz z kalendarzem roku szkolnego.

 

Posiłki

Uczniowie spożywają ciepłe posiłki w trakcie przerwy obiadowej. Obiady dostarcza firma cateringowa wybrana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców. Drugie śniadania są przez dzieci przynoszone z domu. W szkole przyjęta została zasada, że w śniadaniówkach nie mogą pojawiać się słodycze i inne niezdrowe produkty. Słodkości podajemy dzieciom wyłącznie w trakcie uroczystości szkolnych (np. podczas pasowania pierwszaka na ucznia szkoły, balu karnawałowego, czy wiosennego pikniku). Dzięki temu dbamy o rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych.

Przedszkole i Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Trampoline 2016. Kopiowanie zabronione