Rekrutacja

ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

Etap pierwszy: indywidualne spotkania z rodzicami lub opiekunami kandydatów

Rodziców i opiekunów zapraszamy na spotkania indywidualne z dyrekcją szkoły,
w terminach od 1 września do 31 marca.
Aby ustalić termin spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 730-170-175.

Etap drugi: spotkanie z kandydatami

Kandydatów na uczniów zapraszamy na dzień otwarty o charakterze integracyjnym. Dzieciom będą towarzyszyć nauczyciele pracujący w szkole. Rodziców i opiekunów zapraszamy w tym czasie na rozmowy z dyrekcją.

Etap trzeci: decyzja o przyjęciu do szkoły

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Trampoline podejmuje dyrekcja.

W ciągu dwóch tygodni od przesłania decyzji należy podpisać umowę edukacyjną oraz uiścić opłatę wpisową, co jest równoznaczne z zapisaniem dziecka do szkoły.

Zapisy do szkoły będą prowadzone do końca kwietnia każdego roku szkolnego.

Przedszkole i Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Trampoline 2016. Kopiowanie zabronione