O nas

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Trampoline jest placówką realizującą polską podstawę programową
o rozszerzonym programie nauczania języka francuskiego.

Współcześnie nauczanie języka obcego w szkole podstawowej wydaje się kwestią strategiczną dla przyszłości naszych dzieci. Korzyści stąd płynące potwierdzają liczne badania naukowe, z których wynika, że:

 • dwujęzyczne dzieci są zdrowsze psychicznie niż dzieci jednojęzyczne;
 • dwujęzyczni uczniowie osiągają lepsze wyniki w zakresie planowania i rozwiązywania problemów;
 • dwujęzyczność pomaga rozwijać koncentrację i pamięć;
 • dwujęzyczność zwiększa kreatywność;
 • dwujęzyczność to otwartość na świat.

CO NAS WYRÓŻNIA

 • Zamiast tradycyjnych 45-minutowych lekcji i dzwonków proponujemy cztery bloki tematyczne dostosowane indywidualnie przez nauczyciela do jego grupy.
 • Realizujemy polską podstawę programową wzbogaconą o elementy podstawy francuskiej.
 • Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne metody dydaktyczne wykłady, dyskusje, pracę w zespole, badania terenowe, gry i zabawy dydaktyczne.
 • W pracy edukacyjnej wykorzystujemy otoczenie naszej szkoły. Odwiedzamy pobliskie instytucje, a także pogłębiamy wiedzę o otaczającej nas przyrodzie.
 • Dbamy o obcowanie naszych uczniów z kulturą wysoką, wychowujemy ich na ludzi wrażliwych na piękno, sztukę i historię; bywamy w teatrach, muzeach i na koncertach, i sami organizujemy je w szkole.
 • Stosujemy staroświecką zasadę: „w zdrowym ciele – zdrowy duch”, dlatego codziennie prowadzimy godzinne bloki sportowe.
 • Dysponujemy dobrze wyposażoną biblioteką szkolną (współpracujemy w tym zakresie z wydawnictwem Dwie Siostry), rozwijamy zainteresowania czytelnicze naszych uczniów. Chcemy, aby zaprzyjaźnili się oni z książką, choćby dlatego, że znacznie ułatwi im to dalsze etapy edukacji.

 

HISTORIA

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Trampoline powstała 1 września 2015 roku. Jej program jest kontynuacją programu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego w przedszkolu polsko- francuskim Trampoline, działającym od 2002 roku na Saskiej Kępie.

Założycielkami szkoły są Joanna Rzyska – właścicielka przedszkola Trampoline i wydawnictwa Dwie Siostry oraz Jadwiga Kabut – wieloletni dyrektor przedszkola Trampoline.

Ze szczególną dbałością podchodzimy do spraw związanych z kulturą osobistą i savoir–vivre’em. Zależy nam, aby nasi uczniowie, a potem absolwenci byli postrzegani jako ludzie kulturalni, wrażliwi i obyci, umiejący nawiązywać życzliwe i przyjazne relacje z innymi.

Kadra pedagogiczna

Wszystkie zajęcia w naszej szkole prowadzi wykwalifikowana kadra nauczycielska. Za edukację początkową (polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, komputerową) odpowiada nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia artystyczne powierzamy specjalistom w zakresie sztuki posiadającym przygotowanie pedagogiczne. Wychowanie fizyczne prowadzi nauczyciel z uprawnieniami instruktorskimi i doświadczeniem w pracy z dziećmi. Nauczaniem języka francuskiego kierują doświadczeni native speakerzy.

W klasach IV-VIII będą uczyć nauczyciele-przedmiotowcy mający duży dorobek dydaktyczny, umiejący rozbudzić pasję w uczniach, stawiający na nauczanie poprzez praktykę (egzemplifikację, doświadczenie, eksperymenty). Z kolei wybranych przedmiotów w języku francuskim będą uczyć mający uprawnienia do nauczania dwujęzycznego specjaliści w danej dziedzinie, którzy biegle posługują się językiem francuskim.

Specjaliści

Specjaliści zatrudnieni w naszej szkole kompleksowo pracują z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Pomagają im oni zarówno rozwijać uzdolnienia, jak i pokonywać trudności edukacyjne.

Do dyspozycji dzieci, rodziców oraz nauczycieli są: pedagog szkolny, psycholog dziecięcy, logopeda i reedukator.

Przedszkole i Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Trampoline 2016. Kopiowanie zabronione