Program

Jak pracujemy?

W pracy z dziećmi bazujemy na ich naturalnej ciekawości świata i pogłębiamy ją, odpowiadamy na pytania stawiane przez dzieci. Organizujemy różnorodne projekty, które umożliwiają im rozwój wiedzy i umiejętności, a także kształtowanie charakteru i rozwój zainteresowań.

Uczniowie nabywają umiejętności w praktyce realizując swoje pomysły, tworząc prezentacje, biorąc udział w ćwiczeniach praktycznych i grach dydaktycznych. By nauka nie była nudna prowadzimy eksperymenty i doświadczenia, działania terenowe, wykorzystujemy dramę, pracę w grupie i wiele innych form pracy.

Nasi uczniowie mają stały kontakt z przyrodą. Wspólnie sadzimy i doglądamy rośliny, obserwujemy zwierzęta wokół szkoły, a także prowadzimy własną hodowlę.

W klasach młodszych nie stawiamy stopni. Korzystając z elementów Oceniania Kształtującego umożliwiamy uczniom dokonywanie samooceny i oceny koleżeńskiej. Dajemy im jasne kryteria tego, na co będziemy zwracać uwagę przy ich pracach i podkreślamy dobrze wykonane zadania, nie koncentrując się na negatywach.

Dwujęzyczność

Opieramy się na metodzie zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL).

Jest to takie podejście do edukacji dwujęzycznej, w którym wybrane treści programowe przedstawia się uczniom w języku obcym
(w naszej szkole – francuskim). Dzięki temu dzieci traktują ten język jako naturalne narzędzie komunikacji.

Nadrzędnym celem pozostaje stymulacja wszechstronnego rozwoju ucznia – niezależnie od treści, które są mu przekazywane.
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera nie tylko to, czego dziecko się uczy, lecz także to, jak jest zorganizowany proces dydaktyczny.

Zajęcia obowiązkowe

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są realizowane w blokach tematycznych. Nauczyciel prowadzący zajęcia sam ustala czas pracy i przerw, uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów.

W klasach I-III bloki zajęć obowiązkowych obejmują przedmioty takie jak:

edukacja wczesnoszkolna – w wymiarze 16 godzin tygodniowo

język francuski – 10 godzin (6 godzin PNJF – praktyczna nauka języka francuskiego, 2 godziny – kultura i cywilizacja , 2 godziny – atelier artystyczne)

język angielski – 3 godziny

muzyka – 1 godzina

plastyka- 1 godzina

zajęcia komputerowe – 1 godzina

wychowanie fizyczne – 5 godzin (w tym tenis,  gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna, lekkoatletyka, gry zespołowe, elementy akrobatyczne i sztuk walki)

etyka/religia – 2 godziny

 

W klasach IV-VIII w ramach zajęć obowiązkowych nauczamy takich przedmiotów jak:

język polski – w wymiarze 5 godzin tygodniowo

język francuski – 6 godzin ( PNJF – praktyczna nauka języka francuskiego)

literatur francuska /w języku francuskim/ – 2 godziny

etyka /w języku francuskim/ – 2 godziny

język angielski – 3 godziny

matematyka  i informatyka /w języku angielskim/ – 2 godziny

język hiszpański – 2 godziny (w kl. VII-VIII)

matematyka – 4 godziny

historia – 1 godzina (w kl. IV) i 2 godziny (w kl. V-VIII)

wiedza o społeczeństwie – 2 godziny (w kl. VIII)

przyroda – 2 godziny (w kl. IV)

fizyka – 2 godziny (w kl. VII-VIII)

chemia – 2 godziny (w kl. VII-VIII)

biologia – 1 godzina (w kl. V-VII), 2 godziny (w kl. VIII)

geografia – 1 godzina (w kl. V-VI, VIII), 2 godziny (w kl. VII)

informatyka – 1 godzina

edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina (w kl. VIII)

muzyka w j. francuskim– 1 godzina (w kl. IV-VII)

plastyka w j. francuskim– 1 godzina (w kl. IV-VII)

technika – 1 godzina (w kl. IV-VI)

wychowanie fizyczne – 5 godzin (w tym tenis,  gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna,
lekkoatletyka, gry zespołowe, elementy akrobatyczne i sztuk walki)

zajęcia z wychowawcą – 1 godzina

etyka/religia – 2 godziny

doradztwo zawodowe – łącznie minimum 20 godzin w kl. VII-VIII

Zajęcia dodatkowe

JĘZYK ANGIELSKI 
Prowadzący: Piotr Mosionek / Europa Języków
O zajęciach: Nasi uczniowie najpierw uczą się mówić, a następnie stopniowo poszerzają i ugruntowują znajomość zasad gramatyki, którą przyswajają w sposób intuicyjny. W pracy z dziećmi nowe słownictwo utrwalane jest w zarówno w strukturach jak i kontekście, który zawsze jest kluczowy. Najważniejszy jest dla nas jak największy kontakt z j. angielskim, dlatego nasi lektorzy, oprócz treści zajęć, również same polecenia i uwagi do uczniów formułują w j. angielskim, aby maksymalnie wykorzystać czas na „zanurzanie” dzieci w j. obcym. Nasze zajęcia to więcej niż zwykły angielski. Język staje się zarówno celem edukacyjnym jak i narzędziem poznawczym, które służy do opisywania niezwykłego świata, który nas otacza.

WARSZTATY TEATRALNE
Prowadzący: Pia Partum / reżyser teatralno-operowy. Stypendystka Instytutu Teatralnego w Paryżu oraz asystentka w Comédie Française i w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Ostatnio wyreżyserowała operę „Luci mie traditrici” pokazywaną na Warszawskiej Jesieni, a za chwilę będzie reżyserować kolejną operę do libretta Olgi Tokarczuk na festiwalu Sacrum-Profanum w Krakowie, a potem jeszcze następną operę w Teatrze Narodwym w Mannheim i jeszcze następną  – w Ostrawie, na festiwalu oper współczesnych NODO. Prywatnie – mama dziesięcioletniej Feli.

O zajęciach: W czasie zajęć poznamy różne techniki teatralne, elementy historii teatru i różnych jego stylów (teatr elżbietański, japoński, czy commedię dell’arte) Poznamy całą maszynerię, która kryje się za kulisami i sami będziemy w maleńkich pudełkach konstruować swój teatr, wykorzystując nabytą wiedzę. Inspiracją do warsztatu będą przepiękne baśnie wielkiego włoskiego pisarza Italo Calvino.Dzieci zetkną się z nazwiskami wielkich twórców teatru oraz sztuk plastycznych – w praktyczny sposób wykorzystując ich dzieła do stworzenia swoich własnych mikro-spektakli.Warsztaty co jakiś czas będą znajdowały swoje podsumowanie w postaci wystaw bądź krótkich etiud.

DESIGN 
Prowadzący: Marta Pokorska, ilustratorka, graficzka i edukatorka sztuki (autorka m. in. „Arcytrudnego alfabetu”, „Czterech łap w Belwederze”, „Przestrzennej kolorowanki Pałac Prezydencki” oraz ilustracji w „Panu Mruczku i mysiej rodzinie”, „Gdy przy słowie jest przysłowie”, „Dzienniku Taty” czy w „Prawdziwym przyjacielu”) zaprasza dzieci do udziału w wyjątkowych warsztatach plastycznych.

O zajęciach: Na każdym spotkaniu dzieci konstruują wynalazki, tworzyć wyjątkowe prototypy w dwóch lub trzech wymiarach, bawić się formą i kolorem, fakturą i funkcją. Malują kleją, lepią i twórczo przetwarzają (recykling). Gotowe prace dzieci zabierają z tygodniowym opóźnieniem, aby zdążyły nacieszyć oczy szkolnej społeczności na wystawie. Realizujemy projekty o różnym stopniu skomplikowania, czasem trwające dłużej, niż pojedyncze zajęcia. Na zakończenie roku każdy uczestnik otrzymuje wizualne podsumowanie/dokumentację osiągnięć.

PIANINO
Prowadzący: Jan Korpak / Jestem absolwentem II stopnia szkoły muzycznej im. Grażyny Bacewicz oraz Policealnego Studium Jazzu. Doświadczenie w prowadzonych przeze mnie zajęciach buduję od 10 lat. W roku szkolnym 2015/2016 także jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej Trampoline. Oprócz instrumentów klawiszowych gram na klarnecie oraz saksofonie.
O zajęciach: Głównym celem prowadzonych przeze mnie zajęć jest budowanie wśród dzieci pasji do muzyki i instrumentu. Podczas zajęć uczniowie poznają podstawy techniki gry na pianie, czytania nut, teorii muzyki oraz improwizacji. Program zajęć dobierany jest indywidualnie do potrzeb i zainteresowań ucznia. Zależy mi na tym aby zarówno motywować do samodzielnych treningów w domu jak również skłaniać do radosnego muzykowania podczas lekcji i poza nimi.

Prowadzący: Florent de Balzeraire / Absolwent Royal Academy of Music w Londynie na wydziale Dyrygentury symfonicznej. Podczas studiów prowadził przez siebie założoną orkiestrę The Sinfonia Londinium i był głównym dyrygentem The St Bartholomew’s Orchestra. Występował m.in. w Anglii, Hiszpanii na Ukrainie i w Chinach. Obecnie rozszerza swoje pasje studiując Teologię i języki biblijne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.
O zajęciach: Zajęcia dzielą się na trzy części: teorię muzyki, kształcenie słuchu i grę na fortepianie (technika gry + utwory). Zajęcia są dostosowywane są bezpośrednio do potrzeb i umiejętności uczniów.

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA
Prowadzący: Aleksandra Obłuska / Zawodniczka z 12 letnim doświadczeniem w klubie CWKS Legia Warszawa, Absolwentka Warszawskiego AWF-u, od 2008 roku prowadzi zajęcia z dziećmi w wieku 4-15 lat o różnym stopniu zaawansowania o charakterze rekreacyjnym oraz zawodniczym. Wielokrotna Mistrzyni Warszawy i Mazowsza, Instruktor zajęć pozalekcyjnych w Szkole niepublicznej „Fundacja Primus”oraz przedszkolu „Trampoline”
O zajęciach: Zajęcia mają na celu poprawienie ogólnej sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchu. Są wspaniałym uzupełnieniem innych dyscyplin sportu oraz zajęć tanecznych. Obejmują naukę podstawowych elementów gimnastycznych tj. mostki, przewroty, szpagaty, ćwiczenia równoważne. Dodatkowo wdrażane są ćwiczenia z przyborami tj. skakanki, obręcze lub piłki które urozmaicają zajęcia i poprawiają koordynację ruchu. Skierowane są do dzieci które nie mają przeciwwskazań lekarskich tj. wady postawy (np.skolioza) oraz inne schorzenia uniemożliwiające udział w treningach.

 HEWELIUSZE NAUKI

Prowadzący: Tomasz Ruszkowski, Paweł Jaskólski / Tworzymy zespół „Heweliusze Nauki”. Powstał on z naszej pasji do popularyzacji nauki. Znakiem rozpoznawczym prowadzonych przez nas pokazów, wykładów i warsztatów jest interakcja z uczestnikami, zróżnicowana dynamika i dbałość o jasny i interesujący przekaz wiedzy. Na portalu YouTube można znaleźć nasze filmy, w których przeprowadzamy doświadczenia, nawiązując przy tym do historii i osiągnięć pewnej sławnej postaci – naszego Heweliusza Nauki.
O zajęciach: Podczas zajęć prowadzą różnorodne zajęcia polegające na eksperymentach fizycznych, chemicznych. Szczegółowe informacje na stornie: http://www.heweliuszenauki.pl

PROGRAMOWANIE / WIELKA SZKOŁA MAŁYCH

Prowadzący: Inez Nalewajek / właścicielka Wielkiej Szkoły Małych. To firma tworzona z pasją, która stawia na nowatorstwo w kwestii edukacji. W odpowiedzi na wyzwania współczesności – już od najwcześniejszych lat chcę wspierać u naszych pociech motywację do zainteresowania nauką, wykorzystując błyskawiczny rozwój nowych technologii. Kocham pracę z dziećmi i uważam, że one również uwielbiają spędzać ze mną czas , a posiadanie kumpli w wieku przedszkolnym i szkolnym to dla mnie zaszczyt.
O zajęciach: Wielka Szkoła Małych to firma oferująca innowacyjne zajęcia, które łączą nowe technologie i edukację. Warsztaty z „Podstaw Programowania” to doświadczanie przez dzieci inspirujących przygód z nauką w otoczeniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych: rzeczywistości rozszerzonej, programów, gier i aplikacji edukacyjnych, robotyki czy druku przestrzennego.

BASEN

Prowadzący: Ewa Siwek / AbsolwetkaAWF w Warszawie ze specjalnością trenera pływania, w zawodzie działa od 20 lat. Pracuje w szkole sportowej w Wilanowie i w klubie UKS Wilanowia. Współpracowała ze szkoła francuską, brytyjską i amerykańską. Jest również ratownikiem wodnym.
O zajęciach: Zajęcia będą odbywać się w Pływalni Wodnik (gen. Romana Abrahama 10). Zajęcia będą odpowiednio dostosowane do poziomu grup.

ARCHEOLOGICZNY ELEMENTARZ

Prowadzący: Marcin Gostkowski / Absolwent Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, Historii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Cywilizacji Śródziemnomorskiej na wydziale „Artes Liberales” również na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2008-2018 brał udział w badaniach archeologicznych na terenie Polski oraz w Egipcie, Jordanii, Izraelu, Gruzji, Armenii, Hiszpanii, Francji, Libanie na Cyprze i Ukrainie. Popularyzator nauki, współzałożyciel grupy rekonstrukcji historycznej Arkona oraz projektu Pozytywnie Historyczni.
O zajęciach: Czym na co dzień zajmują się dzisiejsi archeolodzy, czy muszą nosić kapelusz, jeździć konno, skakać ze spadochronem i być mistrzami w posługiwaniu się batem? Skąd wiedzą gdzie kopać, który zabytek jest młodszy, a który starszy? Zajęcia realizowane na spotkaniach Elementarza Archeologii są dla dzieci szansą na doświadczanie historii. Mogą poznawać przeszłość w najbardziej atrakcyjnej dla nich, interaktywnej formie. Uczymy się nie tylko jak rozumieć otaczający nas świat, dbać o pamięć i dziedzictwo poprzednich pokoleń, ale rozwijamy również naszą kreatywność i zdolności artystyczne ucząc się dawnych rzemiosł. Na zajęciach będziemy pracować w glinie, poznawać proste techniki jubilerskie, farbować i tkać tkaniny historycznymi metodami oraz pracować z drewnem (min. budowanie makiet).

SZACHY 

Prowadzący: Stanisław Praczukowski
O zajęciach: Moje zajęcia dzielą się na dwie części (choć zależy to również od progresu dzieci). Najważniejsza jest oczywiście czysta praktyka- czyli gra między sobą. Na początku zajęć pokazuje teoretyczną stronę (najczęściej odbywa się to na podstawie obserwacji z poprzednich zajęć- na przykład: dużo osób nie rozumie wartości figur, więc na to kładę największy nacisk na następnych zajęciach). Szachy są taką dyscypliną, że pokazywanie czegoś w chronologicznym układzie mija się z celem. To, co akurat będzie najbardziej pomocne (i przy okazji najciekawsze!), będzie pokazywane i dyskutowane na zajęciach Następnie w procesie gry (praktyki) dzieci starają się wdrożyć to, co przed chwilą się dowiedziały. W ten sposób poprzez analizę naszych błędów jesteśmy w stanie udoskonalać się z każdymi zajęciami.

JUDO 

Prowadzący: Marcin Przeździecki / Absolwent Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Wieloletni zawodnik i wychowanek klubu AZS-AWF Warszawa. Swój warsztat szlifował między innymi pracując jako trener w klubie najwybitniejszego polskiego judoki Pawła Nastuli. Niedościgniony w pracy z najmłodszymi. Niestraszne mu nawet 25 osobowe grupy 3 latków. Drugą jego pasją jest narciarstwo zjazdowe, które z powodzeniem zaszczepia dzieciakom podczas zimowych obozów sportowych.
O zajęciach: Istotą zajęć jest przede wszystkim ruch i dobra zabawa. Zajęcia bazują na elementach judo (nauka bezpiecznego upadania). Zajęcia zawierają również elementy gimnastyczne, gry i zabawy oraz różnego rodzaju zadania sprawnościowe. Ćwiczenia są często zmieniane, utrzymane w tempie i zaplanowane w ten sposób, aby utrzymać koncentrację dzieci. Na zajęciach jest wykorzystywany różnego rodzaju sprzęt wspomagający mający na celu uatrakcyjnić trening np.: piłki, materace, „makarony”. FUNNY JUDO kształtuje koordynację ruchową, wytrzymałość, zwinność, siłę, a także dyscyplinę i koncentrację. Wpływ zajęć na wszechstronny rozwój dziecka jest często widoczny już po kilku treningach. Szczególna uwaga zwracana jest na naukę istotnej w życiu umiejętności prawidłowego padania, co ma zmniejszyć ryzyko narażania zdrowia (urazy głowy, złamania, zwichnięcia i skręcenia kończyn). Jest to idealne wprowadzenie do każdego sportu.

PROJEKTY

W ramach podstawowej działalności nasza szkoła uczestniczy w projektach o różnicowanym charakterze oraz współpracuje z wieloma zewnętrznymi partnerami. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Projekty / Partnerzy

Przedszkole i Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Trampoline 2016. Kopiowanie zabronione